Palkkatietämys kannattaa

Palkka on korvaus tehdystä työstä. Sen pitää olla kohtuullinen, oikeudenmukainen ja kannustava.

Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa samaa palkkaa. Työtehtävät ovat samanarvoisia, jos vastuu, kuormitus, työtehtävien laatu ja työolot ovat keskenään samantasoisia. Erilaiset tehtävät voivat olla saman palkan arvoisia. Palkan suuruuteen vaikuttaa myös työntekijän suoriutuminen työssään.

Oikeudenmukainen palkkaus vaikuttaa läpi elämän, sillä eläkkeen suuruus määräytyy maksetun palkan mukaan.

Avoimuus vaikuttaa työilmapiiriin, hyvinvointiin, sitoutumiseen ja suoritukseen. Palkkatasa-arvo motivoi. Se lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Puhutaan palkoista.

Mitä sinä voit tehdä?

Palkansaaja

 • Ota palkat puheeksi työtovereiden, luottamusmiehen, tuttavien ja opiskelukaverien kanssa.
 • Ehdota keskustelutilaisuutta työpaikan palkkausjärjestelmistä. Työnantajan velvollisuus on edistää palkkatasa-arvoa.
 • Selvitä, mistä palkka työpaikallasi koostuu. Mihin palkkauksesi perustuu? Kuka siitä päättää ja miten siihen voi vaikuttaa? Keskustele palkasta esimiehesi kanssa. Se on oikeutesi.
 • Etsi alasi palkkatiedot. Palkkatietoja saa luottamusmiehiltä, ammattiliitoista ja tilastokeskuksesta. Valtion ja kuntien palkat ovat julkisia. Myös verotiedot ovat julkisia. Vertaa palkkoja.
 • Selvitä, onko työpaikallasi tasa-arvosuunnitelma ja onko palkkakartoitus tehty.
 • Tunne oman työsi vaatimukset ja tavoitteet. Älä vähättele työsi ja aikasi arvoa.

 

Työnantaja

 • Kaikkia työntekijöitä täytyy kohdella tasapuolisesti ja samoilla pelisäännöillä. Vastuu palkkatasa-arvosta on työnantajalla. Edistä sitä.
 • Tiedota avoimesti palkkauksen perusteista henkilöstölle ja sen edustajille.
 • Varmista, että esimiehet soveltavat palkkausjärjestelmää ja arvioivat työntekijöiden suoriutumista yhdenmukaisesti.
 • Tee tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus yhteistyössä  henkilöstön edustajien kanssa. Haasteena on löytää samanarvoiset työt, joiden palkkausta verrata.
 • Arvioi töiden vaativuutta. Korjaa mahdollisesti esiin tulleet palkkaerot. Hyvin johdettuna avoin palkkaus tuottaa hedelmää.

          Lisää tietoa:

 

Mistä tietoa palkkasyrjinnästä?

Epäiletkö, että sinua on syrjitty palkkauksessa sukupuolesi perusteella?

Selvitä asia ensin esimiehesi tai työnantajan edustajien kanssa. Työntekijällä on oikeus saada tiedot siitä, mihin hänen palkkauksensa perustuu.

Pyydä apua työpaikkasi luottamusmieheltä, työsuojeluvaltuutetulta tai muulta henkilöstön edustajalta tai ammattiliittosi edustajilta.

Voit myös kääntyä tasa-arvovaltuutetun tai oman alueesi työsuojeluviranomaisten puoleen. Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta kaikki asiaan liittyvät tiedot.

Lisää tietoa:

 

Palkkatori

Mitä työstä maksetaan?

Naiset ja miehet työskentelevät pitkälti eri aloilla ja eri tehtävissä. Pätkä-, osa-aika- ja matalapalkkatyöt ovat kasaantuneet naisille. Eri alojen töistä maksetaan erisuuruisia palkkoja siitä huolimatta, että niihin vaadittava koulutus voi olla yhtä pitkä. Miesvaltaisilla aloilla palkat ovat keskimäärin paremmat.

 

Ammattien palkat ovat kokoaikaisten palkansaajien keskiarvopalkkoja kuukaudessa. Ne ovat kokonaisansioita, joissa on mukana kaikki lisät, mutta ei lomarahat. Mukaan on laskettu kuntien, valtion ja yksityisen sektorin palkat vuosina 2017 ja 2018..

Tiedot ovat Tilastokeskuksen Palkkarakennetilastosta. Joitakin ammattinimikkeitä on tähän yksinkertaistettu.

 

Pieni palkkakysely

Tiedätkö, millaista palkkaa sinun toiveammatissasi maksetaan?

Vaikuttaako palkka siihen, mihin ammattiin hakeudut?

Tuletko perheellisenä pärjäämään palkalla, jota toiveammatistasi maksetaan?

Pieni palkkakysely

Puhutaanko sinun työpaikallasi palkoista?

Olisitko valmis kertomaan palkkasi?

Tiedätkö samaa tai samanarvoista työtä tekevän työtoverisi palkan?

Pieni palkkakysely

Kampanjamateriaali

Voit vapaasti ladata ja jakaa Puhutaan palkoista -kampanjan materiaaleja.
Nosta kissa pöydälle!

 

Suomenkieliset julisteet

    

 

Ruotsinkieliset julisteet

      

 

Suomenkielinen animaatio (30 sek)

 

Lisätietoa kampanjasta: tasy@stm.fi

 

Sulje

Naiset saavat työmarkkinoilla keskimäärin 601 euroa miehiä vähemmän palkkaa kuukaudessa.*

Jos meillä puhuttaisiin avoimesti palkoista, perusteettomat palkkaerot olisi helpompi löytää ja korjata.

* Tieto perustuu Tilastokeskuksen Ansiotasoindeksiin 2018.